Nem chua rán siêu ngon chất lượng hàng đầu Việt Nam

60.000 55.000

Nem chua rán 1 hộp 20 cái. Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.